Rabattert greenfee i Golfserie.no matcher på alle matchbanene.

Golfregler:
På golfbanen gjelder golfreglene og golfens etikette.

Hvis det skulle oppstå situasjoner hvor spiller og markør ikke klarer å oppnå enighet, skal hullet markeres på scorekortet. I henhold til reglene spilles runden ferdig. Etter endt runde skal spiller og markør gjøre det de kan for å løse situasjonen. Hvis så ikke er mulig, sendes scorekort og kort hendelsesløp til golfserie.no hvor turneringsledelsen vil ta en avgjørelse. Denne kan ikke påklages. Vi håper alle går inn for at det ikke blir nødt til å avgjøre resultater utenfor golfbanen. Vi oppfordrer alle til å se på seg selv som ambassadører for sin hjemmeklubb og at etiketten og golfreglene går hånd i hånd

Spillform:
Gruppe A – For spillere med 0-18 i hcp Matchplay 100% hcp.
Gruppe B – For spillere med 0-36 i hcp Matchplay 100% hcp.

PS!
Spillere med over 18,0 i hcp, kan delta i gruppe A, men må da ta ut slag som om de hadde 18,0 i hcp.
Spillere med over 36,0 i hcp kan delta, men må ta ut slag som om de hadde 36,0 i hcp.

Matchplay
Det spilles to individuelle oppgjør i hver lagmatch. Spilleren med lavest HCP på lag 1 spiller mot spilleren med lavest HCP på lag 2. Spilleren med høyest HCP på lag 1 spiller mot spilleren med høyest HCP på lag 2. Den spilleren i det individuelle oppgjøret som har høyest HCP vil få differansen på tildelte slag som ekstra slag, fordelt fra index 1 og oppover.
Eksempel : Hjemmelagets spiller HCP 13 (Tildelte slag 14) Bortelagets spiller HCP 17 (Tildelte slag 18) .Bortelagets spiller mottar 4 slag mer enn hjemmelagets spiller og tar ut disse på index 1,2,3 og 4.

Vi spiller her om ett og ett hull, og fullt hcp (netto score). Den eneste endringen fra spilleformen er at vi spiller alle 18 hull. Det er ikke tillatt å avbryte runden selv om det ene laget er så mange hull «opp» at motstanderen ikke kan vinne ved å spille de gjenværende hullene. Dette fordi det er lagets antall vinnende hull totalt som avgjør om laget vinner matchen. Da scoreforskjell kan bli utslagsgivende, er det viktig at man spiller alle 18 hull.

Innbyrdes oppgjør/laveste hcp:
Hvis en vinner ikke kan kåres på poeng eller scoreforskjell etter endt serie, skal innbyrdes oppgjør telle. Hvis innbyrdes oppgjør var uavgjort, vinner laget med lavest snitt hcp (gjelder alle spillerne som har deltatt på laget i seriespillet).

Grupper, divisjoner, avdelinger:
Golfserie.no er delt inn i to grupper. Gruppe A – For lag med spillere som har 0-18 i hcp) og
Gruppe B – For lag med spillere som har <36 i hcp.
Golfserie.no spilles med 100% hcp i spillformen matchplay.
Golfserie.no er bygget opp i et divisjonssystem med opp og nedrykk.

Gruppe A – Eliteserien består av 8 lag i 1 avdeling
De to beste lagene i eliteserien møtes til divisjonsfinale i Oslo i september.
Vinneren av divisjonsfinalen i Gruppe A – Elite går til mesterfinalen i Spania i oktober.
De 2 dårligste lagene i eliteserien rykker ned i 1 divisjon 2018.

Gruppe A – 1 divisjon består av 7 lag i 2-4 avdelinger.
Vinnerlaget i hver avdeling i 1 divisjon møtes til divisjonsfinale i Oslo i september.
Vinneren av divisjonsfinalen i Gruppe A – 1 divisjon går til mesterfinalen i Spania i oktober.
De to avdelingsvinnerne rykker opp i eliteserien 2018.

Gruppe B – Eliteserien består av 8 lag i 1 avdeling
De to beste lagene i eliteserien møtes til divisjonsfinale i Oslo i september.
Vinneren av divisjonsfinalen i Gruppe B – Elite går til mesterfinalen i Spania i oktober.
De 2 dårligste lagene i eliteserien rykker ned i 1 divisjon 2018.

Gruppe B – 1 divisjon består av 7 lag i 2 avdelinger.
Vinnerlaget i hver avdeling i 1 divisjon møtes til divisjonsfinale i Oslo i september.
Vinneren av divisjonsfinalen i Gruppe B – 1 divisjon går til mesterfinalen i Spania i oktober.
De to avdelingsvinnerne rykker opp i eliteserien 2018.
De 2 dårligste lagene i hver avdeling rykker ned i 2 divisjon 2018.

Gruppe B – 2 divisjon består av 6-7 lag i 2 avdelinger.
Vinnerlaget i hver avdeling i 2 divisjon møtes til divisjonsfinale i Oslo i september.
Vinneren av divisjonsfinalen i Gruppe B – 2 divisjon går til mesterfinalen i Spania i oktober.
De to beste i hver avdelings rykker opp i 1 divisjon 2018.

Divisjonsfinale / mesterfinale
De 5 divisjonsfinale vinnerne fra utendørsserien 2017 + vinneren av innedørsserien 2016/2017 går til den store Golfserie.no mesterfinalen i

Spania i oktober 2017, hvor vinneren blir Golfserie.no mester 2017.
Alle lagene som går til den store finalen i Spania, vil få dekket flyreise, overnatting og golfrunder i finalen (For to personer pr. lag).

Oppmøte, starttider, forsinkelser, W.O.
Spillere som ikke møter til match, vil motta krav om betaling av greenfee, direkte fra banen.
Lagleder for hvert lag, men også alle spillere, skal sette seg inn i reglene for Golfserie.no. Den utsendte terminlisten inneholder informasjon om tider, baner og motstandere. Det vil også fremgå telefonnummer og mailadresse til motstanderlag.
Lag som ikke stiller til match, vil motta regning på 4 stk. greenfee og taper matchen med -8 (10-18 w.o.) i scoreforskjell.
Dersom en match avbrytes av et av lagene før spilte 12 hull, vinner det andre laget på w.o. 18-10.
Dersom en match avbrytes før spilte 12 hull p.g.a. uvær eller annet som gjør at begge lag ikke kan fullføre, må matchen spilles på nytt.
Dersom matchen avbrytes av et av lagene etter spilte 12 hull, gjelder resultatet frem til de ene laget ga seg + 2-0 pr. hul de resterende hullene.
Dersom matchen avbrytes etter 12 spilte hull p.g.a uvær eller annet som gjør at begge lag ikke kan fullføre, gjelder resultatet som står da lagene må gi seg.

Flytting av matcher
Matcher som av en eller annen grunn ikke kan spilles i.h.h.t. terminlisten, må endres senest før første seriematch i avdelingen. Dette medfører at det er litt forskjellige endringsfrister for de forskjellige avdelingene.
Alle matcher som er satt opp før sommerferien, må avvikles før 15.8. Matcher som er satt opp etter sommerferien kan kun flyttes til en tidligere dato enn oppsatt i terminlisten.

Golfserie.no kan dog gi dispensasjon til flytting av matchen ved sykdom eller andre spesielle
årsaker. Laget som ikke kan spille til oppsatt dato, MÅ søke om utsettelse senest 24 timer før
opprinnelig match tid til golfserie.no. Dersom golfserie.no godkjenner søknaden, vil
administrasjonen hos oss ta seg av ombooking av matchen hos matchbanen.

Bruk av reserve
Ved sykdom eller annen grunn som medfører at en spiller ikke kan stille, skal lagets reserve stille.

Registrering av matcher
Etter matchen blir laglederne enige om hvem som skal gå inn på «MIN SIDE» å registere resultatet.
Alle som er registrert med e-post i golfserie.no lag database kan gå inn på » MIN SIDE» og registrere resultat for sitt eget lag. Dersom du ikke har fått tildelt passord, får du satt opp nytt ved å klikke på «glemt passord» på MIN SIDE på www.golfserie.no.

Redaksjonell omtale av lag/bane
Representanter for golfserie.no sin redaksjon har rett til å være tilstede på golfserie.no matcher for å ta bilder og å filme. Et lag kan før seriestart reservere seg mot dette ved en skriftlig henvendelse til golfserie.no. Lagleder på hjemmelaget er pliktig å gi et muntlig referat fra matchen hvis han/hun blir kontaktet av redaksjonen.

Dispensasjoner:
Enhver dispensasjon avgjøres av turneringsledelsen i golfserie.no. Søknader om dispensasjoner skal skje skriftlig (pr. mail).

Lag som trekker seg etter terminlisten er laget:
Hvis et lag trekker seg fra serien etter at kampoppsettet er satt opp, eller blir strøket i løpet av seriespillet p.g.a. mer enn to stk. w.o., medfører dette en stor belastning for golfserie.no, og et gebyr på kr. 3.000,- må betales av det lag som trekker seg eller blir strøket. Hvis et lag trekker seg eller blir strøket, vil ingen refusjon bli gitt til andre lag i avdelingen, selv om antall matcher blir mindre. Hvis et lag trekker seg eller blir strøket vil de andre lagene i avdelingen godskrives seier mot dette laget: 2 poeng for seier og en scoreforskjell på +8 (18-10)

Refusjon av innmeldingsavgiften
Innmeldingsavgiften refunderes ikke etter at den er betalt. Eneste unntak er hvis hele serien avlyses før seriespillet har startet.

Avstandsmåler / Mageputter / Bil
Det er tillatt å benytte avstandsmåler, mageputter og golfbil (der hvor klubbben tillater det) i golfserie.no matcher i 2017 sesongen.

Vi ønsker alle lag i golfserie.no lykke til i sesongen 2018

Vennlig hilsen
Golfserie.no

Jan-Fred Aslagsen, Gunnar Westby-Aspeli og Tore Sanne